Privacy policy

Informatie eigenaar website: 

De website hulpinhuis.beis eigendom van: 

bvba Quality 4U
Burg. Vandenbogaerdelaan 54
8870 IZEGEM
BTW: BE0866.434.385

U kan ons als volgt bereiken: 

 • Telefoon:        00 32 51 30 79 16
 • E-mail:            info@hulpinhuis.be

Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de gebruiker van de website als de cliënt zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen. 

Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Voor meer informatie omtrent deze werkwijze, verwijzen wij naar onze cookie-policy. 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier, kunnen wij volgende gegevens van u bekomen: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In principe gaan wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken. 

Het kan uiteraard altijd, dat u dergelijke informatie zelf heeft meegedeeld via het contactformulier. In dergelijk geval zullen wij dit met de meeste discretie en conform de geldende wetgeving behandelen.

Voorts hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve indien zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. 

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een surfer effectief ouder is dan 16 jaar. Wij raden dan ook ouders aan om aandachtig de online activiteiten van hun kinderen op te volgen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de vereiste toestemming. Wij verwijzen voorts naar de specifieke website van de Gegevensbeschermingsautoriteit inzake jongeren en privacy.

Mocht u om een of andere reden overtuigd zijn dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen via bovenstaande gegevens. 

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief; 
 • Om diensten te verstrekken;
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wij analyseren ook uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. 

Voor bepaalde verrichtingen, doen wij beroep op derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijk geval sluiten wij met deze derden een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat uw gegevens minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid krijgen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan u sturen via bovenstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uw verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld. 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Verwijzingen naar andere websites 

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. 

Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld. 

 

Cookie policy

Informatie eigenaar website:

De website hulpinhuis.be is eigendom van:              

 • bv Quality 4U            
 • Burg. Vandenbogaerdelaan 54            
 • 8870 IZEGEM            
 • BTW: BE0866.434.385  

U kan ons als volgt bereiken:              

 • Telefoon:         00 32 51 30 79 16            
 • E-mail:            info@hulpinhuis.be    

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die via een website op de lokale pc van de bezoeker geplaatst worden.  

Er bestaan diverse varianten, zoals o.m.:  

 • sessiecookies of tijdelijke cookies, die zeer kort na je bezoek automatisch gewist;
 • technische cookies, die je taalvoorkeur kunnen bijhouden;
 • tracking cookies, die je gedrag op de website volgen en bijhouden;
 • sociale cookies, die gelinkt zijn aan sociale media.  

De cookies worden geplaatst door de server van de website, dan wel door een partner van de website.  

De server van de website kan alleen de eigen cookies lezen die geplaatst werden en heeft geen toegang tot de rest van de informatie die op uw pc, laptop, tablet of gsm staat.  

Een cookie stelt de server in staat om de pc te identificeren bij een volgend bezoek en zo bijvoorbeeld de er in opgeslagen voorkeurinstellingen automatisch weer te geven.  

Het gebruik van cookies is vooral ingegeven in het voornemen om de gebruikservaring bij een volgend bezoek aan de website te gaan verbeteren.  

Meer informatie i.v.m. cookies kan u terugvinden op de volgende website. 

Uw rechten i.v.m. cookies.

Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005) regelt het gebruik van cookies.  

Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op uw computer geïnstalleerd worden nadat u voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming heeft gegeven.  

Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de communicatie (technische opslag van informatie) of om diensten te kunnen leveren die door de gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is.  

Concreet.

We wensen er u op te wijzen dat de meeste webbrowsers standaard het merendeel van de cookies automatisch op uw computer of mobiel apparaat installeren.  

U kan uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de installatie van cookies geweigerd wordt.  

Reeds geïnstalleerde cookies kan u ook steeds wissen.  

Het wissen of weigeren van cookies kan zijn invloed hebben op de gebruikservaring en kan mogelijks er toe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren.    

Belangrijk.

De eerder verleende goedkeuring kan ook altijd worden ingetrokken.  

Er worden op deze website enkel cookies gebruikt van betrouwbare partners.   Mocht u om een of andere reden iets verdachts opmerken dan verzoeken wij u hierover ons te willen contacteren.